Krudtugler

 


May-Britt
Rasmussen
Tlf. 60172239


Olga


Alice


Ian


Sidsel

 

Så er vi klar til en ny sæson med fuld fart over feltet. Vi vil gennem leg, sanselege og håndredskaber styrke børnenes motorik og udvikling. Vi håber på mange gode og sjove timer – vi glæder os til at se dig.

 

Start: Mandage kl. 16.45 – 17.45. Start: 2/9 på Skagen Skole – begge sale. Omklædning ved pigesalen.

Ledere: May-Britt, Olga, Alice, Ian og Sidsel.

Ansvarlig: May-Britt Rasmussen 60172239.

Kontingent: 550 kr.  (inkl. holdbillede ved sæsonafslutning).